søndag den 6. juni 2021

Renovering af køkkenhaven - projekt 2021

I 2020 byggede vi vores første glashus nogensinde. Vejen hen til opstarten var lang og planlægningen besværlig, da vi ønskede noget, vi desværre ikke kunne finde nogen steder. Og ingen kunne rigtigt hjælpe med løsningerne (eller havde tid). Så huset blev et eksperiment.

Da vi endelig skulle i gang med byggeriet og startede med at måle husets placering ind i haven, gik det op for os, at vores gamle køkkenhave - som er fra da vi ombyggede huset i 2007 - ikke lå i samme grid som huset. Den var af en eller anden årsag roteret i forhold til husets hovedakse. 


Det affødte en ny diskussion: Skulle glashuset placeres så det passede med huset eller med den skæve køkkenhave. 
Grunden er jo lille, og tvistet mellem belægning over og i køkkenhaven kunne godt ses. Og ja - vi kan bedst lide, at tingene går op. Så konklusionen stod lige for: Glashuset skulle følge huset ... og ... køkkenhaven måtte rettes til.


Hele 2020 gik med glashuset, så køkkenhaveprojektet blev planlagt til 2021. Og i påsken gik vi i gang. Egentlig ville vi have haft hjælp til at lægge belægningerne, men som du ved, har et corona-præget forår giver travlhed hos alle anlægsgartnere: Hjælp var ikke lige om hjørnet, da vi først havde brug for hjælp. Så vi måtte selv i gang. 

Vi er begge selvstændige med hver vores virksomheden og har både store teenagere og en lille fem-årig, så tiden er ind imellem knap, men over 4-5 weekender blev der ryddet ud, smidt ud og pottet op fra gamle bede, flyttet jord, bygget nye bede, malet og sat ned. Herregårdssten fra den gamle køkkenhaven er kørt på genbrugspladsen og nye fliser er lagt. 


Vi har gjort os umage med lægningen, og det har kostet en del diskussioner mellem hr og fru, men nu ligger de der. Og vi er glade for, at haverummet igen er på plads. Og jeg garanterer, at hver en flise er lagt med omhu  :)

Såning og udplantning i køkkenhaven

Over de sidste par uger har jeg plantet og sået. Og en del forskelligt er blevet forkultiveret i glashuset. Blandt andet palmekål, som vi elsker.


Alle løg og purløg fra den gamle have bor nu i nye bede. Jordbær har fået mere plads. Asparges og artiskokker har fået plads i det høje bed i havens nordlige del. 


Køkkenhavens indretning

Da de nye belægninger skulle tegnes, besluttede jeg mig for, at rummet skulle have en ny passage fra havens nedre del og til vores indkørsel. En hovedvej fra have til forplads til gavn for trillebøre med jord, sækkevogne med krukker - transport med ukrudt og ikke mindst hækafklip. Derfor er der nu gennem hele haverummet en passage, som går fra hæk og med kig mod loungehaven, så er naborummet. 

Et andet emne, der lå fast, var at holde en sti langs hækken, så det er nemt at klippe og feje efterfølgende.  

Jeg var også sikker på, at bedene ikke skulle være så høje som før. De fyldte for meget i rummet og var svære at holde med vand.

At det ikke kun skulle være fliser fra ende til anden var en anden tanke, men løsningen lå ikke lige for. Først da jeg drøftede indretning med min altid dejligt ærlige haveven Kjeld, fremkom ideen om at skabe et kvadrat som pendant til loungerummet, der er tegnet op i kvadrat med en takshæk. 


Og så faldt alt på plads. Et bed røg ud af tegningen, et andet roteret og et kvadrat blev tegnet op med en ramme i belægning mod øst/vest og bede i nord/syd. Rummet var på plads.

Render til nedsivning af regnvand

Rammen brugte jeg til at løse et ønske om at kunne nedsive regnvand i belægningen, i stedet for at føre det til alle sider - herunder mod skel. Renderne er fyldt med afrundede sten sorteret fra den lokale grusgrav i Stjær. 


Over to omgange har vi været på besøg med spande og fundet de rigtige former, så udtrykket giver en fin kontrast til de kantede betonfliser fra IBF og brændte klinker PK15 fra Klinker Outdoor.

Næste skridt: Automatisk vanding

Næste skridt er at få etableret automatisk vanding i rummet. Mens vi lagde belægninger trak vi slanger fra regnvandstanke til bede og æbletræ. Fra sidstnævnte skal gå drypslanger til gruppen af krukker, som jeg kender mig selv nok til at vide om lidt består af mindst krukker med alt fra bærbuske til sommerblomster og dahlia, buksbom og æbletræer.I bedene skal vi have siveslanger. Det hele er næsten færdigplanlagt. Inden længe skal det hentes hjem og monteres.


Køkkenhaven lige nu 

Nu hvor haven begynder at vokse op, er rummet faldet godt på plads, og jeg har allerede vænnet mig til det nye format. Det passer super godt ind i havens øvrige stemning.


Lidt dahlia har også fået plads i højbedene. Herover er det 'Char Noir', der er flyttet ind.

I højbedet er vores selvsåede tomatplanter flyttet ind. Støttet af sorte pinde skåret af sibirisk lærk som bedene og malet sorte.


De lave bede er hist og pist suppleret med brædder på tværs, der bruges til at træde ind på, og som tegner rækkerne op, når jeg sår. Nu står der krukker på dem, da såningen er overstået for en tid. 

Herover er det kinesisk purløg, etageløg til højre og til venstre en verbena officinalis 'Bampton'.

Spejlbassin der kan justeres

Et spejlbassin er der også blevet plads til. Valget er faldet på et Ø80 bassin fra Zinkbakken, der står på en løs sokkel. Således er det let at rette på, så vandets overflade følger kanten hele vejen rundt, selvom belægningen har lidt fald.


Vand i haven er for mig et uundværligt element. Det er dejligt at se på og det har en vigtig funktion for fuglene året rundt. Alle havens fugle - store som små - er omkring bassinerne flere gange dagligt. I dette for at drikke - i de lavbundede for at bade.


1 kommentar:

  1. Hvor er det smukt. Hvor har i lagt siveslangerne og er de tændt altid eller hvordan fungerer det?

    Hvad står dine rammer til bedene på?

    De små omvendte krukker på pinde - hvad bruger du dem til?

    SvarSlet